Cân điện tử mặt kính GS205

750,000

Cân điện tử mặt kính GS205

750,000